Oferta

Budowa, remonty i konserwacja:

  • stacji transformatorowych
  • linii energetycznych napowietrznych
  • linii kablowych średniego i niskiego napięcia
  • oświetlenia ulicznego
  • instalacji elektrycznych
  • instalacji przemysłowych
  • instalacji teletechnicznych
  • instalacji odgromowych
  • Pomiary elektryczne oraz projektowanie